Kari-Anne B. Næss, er utdannet lærer, logoped og har doktorgrad innenfor spesialpedagogikk. Hun jobber som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og som førsteamanuensis II ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Næss sine forskningsinteresser er spesielt rettet mot kommunikasjon-, språk- og leseutvikling/vansker.