Forfatterbilde

Kirsten Flaten

Kirsten Flaten er utdannet grunnskolelærer, med cand.ed. spesialpedagogikk og cand.polit.psykologi. Hun er ansatt som dosent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hennes forskningsinteresse er rettet særlig mot psykisk helse og angst, og hun har de siste årene arbeidet med utprøving av angstforebyggende program for aldersgruppen 3-5år. 

Flaten har skrevet flere bøker om angst og oppvekstforhold. 

Artikler