Forfatterbilde

Kjersti Mordal Moen

Kjersti Mordal Moen er førsteamanuensis i kroppsøving ved Institutt for idrett og kroppsøving, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i pedagogikk på kroppsøvingslærerutdanningen, og er spesielt opptatt av læring i høyere utdanning. Hennes forskningsområder er knyttet til kroppsøvingslærerutdanning, praksis i kroppsøvingslærerutdanning og kroppsøvingsfaget.

Artikler