Anne Hilde Lystad er barnevernpedagog med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og master i helse – og sosialfag med fokus på kliniske hjelperelasjoner.

Anne Hilde har erfaring frå barne-og ungdomspsykiatrien og frå kommunalt ambulant team som jobbar i skule. No er ho prosjektleiar for «Kurs i psykisk helse» der ho underviser alle ungdomsskuleelevane i Ålesund kommune i psykisk helse, og held kurs for føresette og tilsette i skular og barnehagar om same tema.