Ingrid Lund er spesialpedagog og familieterapeut og jobber i dag ved Universitetet i Agder som førsteamanuensis. Hun har jobbet i skolen og i barne- og ungdomspsykiatrien i mange år, og har spesielt arbeidet med barn og unge som utfordrer omgivelsene med sin atferd. Hun har tidligere utgitt boken: «Hun sitter jo bare der» (Fagbokforlaget 2004), og har i 2012 utgitt bøkene: «det stille atferdsproblemet» (Fagbokforlaget) og «Tydelige voksne når atferd utfordrer» (Portal forlag).