Lene Grøterud Leer arbeider som universitetslektor ved Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen). Hun skrev masteroppgaven sin om vurdering av matematisk problemløsning og har også arbeidet som matematikklærer i skolen. Hennes interesseområde er bruk av dynamisk geometriprogram (GeoGebra) som utgangspunkt for dybdelæring, og hun arbeider med å utvikle undervisningsressurser for lærere innen dette temaet.

Hun har tidligere vært involvert i utvikling av AR-teknologi for tegnspråklige elever, bruk av digitale verktøy på eksamen i matematikk, regnesatsingen på ungdomstrinnet, Ny GIV, Hva kan jeg bli med realfag og Lektor 2.