Per Are Løkke er spesialist i barne-og ungdomspsykologi. Han er privatpraktiserende psykolog med driftsavtale tilknyttet Helse Sør-Øst. Løkke har skrevet essay og artikler relatert til tema som psykiske lidelser, ungdom, kjønn, språk, problematisering av kunnskap og psykoanalyse.