Selma Therese Lyng (PhD, sosiologi) er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har forsket på uformelle mekanismer for inkludering og ekskludering i skole og arbeidsorganisasjoner, psykososialt miljø, mobbing og krenkelser i skolen og skoleutvikling.

Blant Lyng nyeste publikasjoner er: 

Lyng, S.T. (2018). “The social production of bullying. Expanding the repertoire of approaches to group dynamics”. Children & Society, 43:492-502

Eriksen, I.M. & Lyng, S.T. (2018). Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. Bergen: Fagbokforlaget

Eriksen, I.M. og Lyng, S.T. (2018) Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas, Gender & Education, 30: 396-409