Sølvi Lillejord er dr.philos. og professor i pedagogikk. Hun arbeider som instituttleder ved institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet flere bøker og artikler om utdanningsledelse og skoleutvikling og er for tiden aktuell som en av forfatterne i bokserien Livet i skolen 1 og 2.