Tonje Lundervold (f. 1981) er barnehagelærer, og har master i spesialpedagogikk med fordypning innen synspedagogikk. Hun har jobbet i Statped siden 2016, og jobber primært med barn i førskolealder som har cerebrale synsvansker.