Tove Lafton er førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun har doktorgrad i pedagogikk med fokus på digital teknologi i barnehagen.

Hennes forsking omhandler tema som digital danning, personalutvikling, digital kompetanse, refleksjon, studentaktiv læring og pedagogisk ledelse. Hun har publisert både nasjonalt og internasjonalt om tematikken.