Trine Langaas er 1.amanuensis ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved USN og har bred pedagogisk erfaring med undervisning og veiledning på både bachelor- master- og PhD-nivå. Hun er programansvarlig for Master i optometri og synsvitenskap, og tilsvarende Næringsmaster.

Langaas er autorisert optiker fra Kongsberg Ingeniørhøgskole og City University i London og har PhD i synsvitenskap fra University of Reading. Hennes interesseområder er primært innenfor pediatrisk optometri, utvikling av synsfunksjoner, synsfunksjon hos barn med forskjellige utviklingsvansker, binokulært syn, samsynsvansker og ortoptikk, motorisk usikkerhet og øye-håndkoordinasjon. Langaas har et stort internasjonalt nettverk og flere internasjonale publikasjoner innenfor fagområdet.