Forfatterbilde

Lars Arild Myhr

Lars Arild Myhr er assisterende senterleder og høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Han er utdannet Cand.paed.Spec og har lang erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste.

Ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning arbeider han med prosjektledelse av utviklingsprosjekter i grunnskole og barnehage knyttet til faglige områder som læringsmiljø, tilpasset opplæring, spesialundervisning og ledelse av forbedringsarbeid. Videre arbeider Myhr med videreutdanning av skoleledere og ledere i PP-tjenesten.

Artikler