Lene Anundsen er stipendiat i litteraturdidaktikk ved Universitetet i Agder. I sitt ph.d.-prosjekt, som skal resultere i fire artikler, undersøker hun litteraturundervisning i grunnskoletilbud for voksne, minoritetsspråklige elever.

Interessepunktet for den første artikkelen («Nye litteraturer») er særlig litteraturerfaringer og tekstpraksis hos deltakerne i grunnskole for voksne. De øvrige artiklene tar opp litteraturlesing på andrespråk og språket som levd erfaring, helklassesamtaler om litteratur, samt voksenlæreres fagkonstruksjon og rolle. Anundsen har tidligere arbeidet flere år som norsklærer innenfor kommunal voksenopplæring.