Liv Inger Engevik, master i spesialpedagogikk, stipendiat, institutt for spesialpedagogikk, UiO