Anders Myrset er universitetslektor i engelsk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Han har tidligere jobbet som lærer på barne- og ungdomstrinnet. Hans forskning er på engelskfaget i barneskolen, med særlig vekt på elevers utvikling av pragmatisk kompetanse og undervisningsmetoder. Han har også vært involvert i læreverket link, som medforfatter på engelskbøkene for 1.-4. trinn.