Elin Moen, universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU. Moen sine forskningsinteresser knytter seg først og fremst til barn og unges læring. Herunder fokuseres særlig emner som selvregulert læring/læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning.