Geir Holtan Møller er seniorforsker ved Telemarksforsking. Han er statsviter og har arbeidet med en rekke tema innen velferdsforskning. Forskningsfeltet strekker seg fra utforming av nasjonale velferdspolitiske virkemidler, til utforming av konkrete tiltak i praksisfeltet, og til hvordan dette treffer brukerne av velferdstjenestene. Et hovedtema i forskningen er hvordan de velferdssystemets virkemidler møter de sosiale utfordringene i samfunnet.

Møller har tidligere arbeidet ved Høyskolen i Telemark, i Telemark fylkeskommune og ved Kompetansesenter for Rus – Sør.