Gro-Anita Myklevold er høyskolelektor i engelsk ved Høgskolen i Østfold og underviser på spesialområdene britisk litteratur, engelsk fagdidaktikk og klasseledelse. Hun har mange års undervisningserfaring fra videregående skole og forsker nå på barne- og ungdomslitteratur, begynneropplæring i engelsk og flerspråklighet. (Bilde via Høgskolen i Østfold)