Ira Malmberg-Heimonen er professor i sosialt arbeid ved OsloMet. Med hjelp av eksperimentelle design har hun studert effekter av forskjellige tiltak innen utdanning og velferd. Hun er spesielt interessert i utvikling og implementering av tiltak og evidensbaserte praksiser. Mer generelt har hun studert fattigdom og marginalisering, aktiv arbeidsmarkedspolitikk og tverrprofesjonelt samarbeid i skolen.