Iris Hansson Myran er universitetslektor ved Nasjonal senter for skriveopplæring og skriveforskning (NTNU). Hun har master i spesialpedagogikk og hun har lang erfaring fra praksis- og formidlingsfeltet. Myran har en spesiell interesse for utforskende skriving i barnehagen, begynneropplæring og skriving som grunnleggende ferdighet.

De siste årene har Språkløyper og desentralisert ordning (DEKOM) vært sentrale arbeidsområder. Iris Hansson Myran deltar også på forskningsprosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene (FUS).