Maja Michelsen er førsteamanuensis i norsk ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Hun har blant annet skrevet doktorgradsavhandling om barns bruk av Internett og forsker på barn, me­dier, multimodalitet og literacy.