Margunn Mossige er førstelektor i lesevitenskap og arbeider som områdeleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger.