Ola Moe har vært utdanningsdirektør i Sør-Trøndelag fra 1992 til 2003. Ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling lærer- og tolkeutdanning fra 2003 til august 2009. Nå pensjonist. Har deltatt i flere offentlige utvalg, særlig i forbindelse med planlegging og innføring av Reform-97. Ledet det såkalte «Moe-utvalget» høsten 1997, som hadde som oppdrag å foreslå et nasjonalt vurderingsystem.