Reidar Mosvold er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for førskolelærerutdanning, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. Hans faglige interesser er særlig knyttet til læreres undervisningskunnskap i matematikk og de oppfatningene lærerne har om læring og undervisning i matematikk. Han er også opptatt av matematikk i barnehagen og bruk av matematikkens historie i matematikkundervisningen.