Sonja M. Mork er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er knyttet til utforskende arbeid og naturvitenskapelige praksiser, samt etter og videreutdanning av lærere og lærerutdannere.

Mork har undervisningserfaring fra grunnskole og høyskole, og fra etter- og videreutdanningskurs for lærere og lærerutdannere. Mork er også medforfatter av flere bøker for lærere og lærerstudenter som Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag og Nøkkelbegreper i utforskende arbeid.