Tina Mathisen har en doktorgrad fra den Kulturgeografiske institusjonen ved Uppsala universitet, der hun for tiden jobber som forsker. Hun har en mastergrad i sosiologi fra universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen.

Hennes forskningsinteresser dreier seg om migrasjon og integrasjon, stedstilknytning, ungdom og tilhørighet, skolen som sosial arena, interseksjonalitet, inkludering og ekskludering. Hun underviser blant annet i barndomsgeografier ved den pedagogiske institusjonen på Uppsala universitet.