Willy Tore Mørch er professor emeritus i barn og unges psykiske helse ved Norges arktiske universitet, UiT. Han har vært opptatt av barn og unges psykiske helse i skole, barnehage og barnevern og har sittet i flere råd og utvalg i Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne- og familiedirektoratet. Mørch jar vært ansvarlig for implementeringen av De utrolige åren (DUÅ) i Norge og har publisert en rekke forskningsartikler internasjonalt og nasjonalt samt bokkapitler om tiltak overfor barn og unge med atferdsvansker/ADHD. Mørch har hatt faste spalter i A-magasinet (Livet i familien) og avisa Nordlys (Utsyn) og har mottatt formidlingsprisen fra Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT og Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap fra Norsk Psykologforening.

Foto: David Jensen/UiT