Forfatterbilde

Margareth Sandvik

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk og dr. philos. i retorikk. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om barns språk, barnehagens språkmiljø, digitale verktøy i barnehage og skole og begynneropplæring. I tillegg forsker Sandvik på politisk kommunikasjon, med særlig vekt på argumentasjon og dominans. Sandvik er ansatt på OsloMet – storbyuniversitetet.

Artikler