Forfatterbilde

Maria Øksnens

Maria Øksnes, phd. i pedagogikk, er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til barn, barndom og lek. I sin forskning har Øksnes også tatt opp emner som klasseledelse, demokrati og motstand, arbeid og fritid, rådgivning og improvisasjon, i tillegg til utdanningspolitikk og lærerutdanning. Øksnes er medlem av International Council for Children`s Play er redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 

Artikler