Birgit Nordtug er førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Lillehammer. Hennes hovedområder er fransk psykoanalyse, semiotikk og psykologiske grunnlagsproblemer (spesielt knyttet til subjektivitet, kropp og språk). Forskningen er for tiden rettet mot kunnskap om spiseforstyrrelser.