Eva Nyberg är lektor i ämnesdidaktik vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen rör undervisning och lärande i naturvetenskap, både i grundskolan och i högre utbildning, bl.a rörande formativ utvärdering med särskild inriktning på utveckling av lärares ämnesdidaktiska kompetens. Eva Nyberg har omfattande erfarenhet av lärarfortbildning avseende naturvetenskaplig undervisning och formativ utvärdering och har genomfört aktionsforskningsstudier i dessa sammanhang.