Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hun forsker på tema knyttet til ulike spesialpedagogiske problemstillinger og har mange års erfaring fra arbeid i skole, barnehage, PPT og Statped.