Modgun Ohm er førstelektor, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Fakultet for lærarutdanning kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Modgun har lang erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehage. Hun er prosjektleder for to forskningsgrupper «Barnehagelærerrollen, pedagogisk ledelse og veiledning» og «Preventing psycho-social environment in kindergarten work against violence and bullying». Ellers er hun faglærer i grunnutdanningen, kunnskapsområdet LSU301, 3.klasse, og faglærer på kurset «Veiledning for praksislærere» (VVPB802) Modgun har også vært med å utvikle regional kompetanseheving i barnehagen (REKOMP) som utviklingspartner 1 (UP1).