Rolf Vegar Olsen har vært lærer i videregående skole med undervisningsfagene fysikk, matematikk og naturfag. Han ble ansatt som professor og nestleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO) ved UiO i april 2016. Her er han involvert i forskning knyttet til nasjonale og internasjonale prøver.

Før dette arbeidet Olsen i mange år som forsker med ulike lederfunksjoner ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO. Se mer her: https://www.uv.uio.no/cemo/personer/vit/rolfvo/index.html