Siri Hovda Ottesen jobber som høgskolelektor i norsk ved NLA høgskolen, Bergen. Hun underviser både ved grunnskole-, barnehagelærer- og videreutdanningen. De senere årene har hun vært engasjert i undervisning om lesing som grunnleggende ferdighet, blant annet tilknyttet Kompetanse for kvalitet og SKU. Tidligere har hun jobbet i mange år som lærer i ungdomsskolen.