Stian Overå er spesialrådgiver og forsker ved Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst). Overå har doktorgrad i sosialantropologi. Avhandlingen tematiserer ulike former for faglig og sosial inkludering og ekskludering i barneskolen. Overå har mye erfaring med forskning på barn- og ungdomstid, skole, helse, og digital fritid. Høsten 2020 startet han på et post.doc-prosjekt der han skal undersøke hvilke muligheter og utfordringer barn og unge møter innen gaming og esport (kompetitiv dataspilling).