Forfatteravatar

Bjørg Oddrun Hallås

Bjørg Oddrun Hallås er dosent i kropps-øving ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Hun har erfaring som kroppsøvingslærer fra skoleverket, har vært ansatt som lærerutdanner i kroppsøving siden 1992 og forsker, publiserer og formidler innenfor et fagdidaktisk perspektiv på det kropps-øvingsfaglige feltet.

Artikler