Marianne Ødegaard er professor i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun har blant annet ledet et forskningsprosjekt som heter «Forskerføtter og leserøtter» som utforsker en undervisningsmodell som kombinerer utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter i naturfag. Hun er opptatt av naturfag som et allmenndannende fag med samfunnsaktuell relevans (f.eks. i bærekraftig utvikling og bioteknologi) og hvordan drama og rollespill kan bidra til å øke denne relevansen.