Aud Pettersen-Solberg jobber som rektor ved Tistedal skole. Hun var rektor under byggingen av den forsterkede barneskolen og fikk være med på å utforme bygget og uteområdet ut fra en spesialpedagogisk tanke. Dette gir skolen god mulighet til å drive denne formen for undervisning. Hun er utdannet barnehagelærer og har lederutdanning. Hun har jobbet i skolen siden 1996, og vært kontaktlærer og faglærer før hun ble rektor i 2009.