Mari Pettersvold er sosiolog og førsteamanuensis ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har undervist ved førskolelærerutdanningen siden 1991, og i masterstudiet i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap siden 2010. Pettersvold har redigert og bidratt i bøker rettet mot fagfeltet som Førskolelæreren, En verden av muligheter: fagområdene i barnehagen og Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet, sistnevnte sammen med Solveig Østrem. Doktoravhandlingen fra 2015 har tittelen Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring.  Siste utgivelse er antologien Profesjon og kritikk, der Pettersvold er medredaktør og bidragsyter.