Astrid Roe er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Hun er norskdidaktiker med særlig fokus på lese- og skriveopplæring. Hun er også tilknyttet PISA-prosjektet, og hun har det faglige ansvaret for de nasjonale leseprøvene på 8. trinn. Blant hennes siste utgivelser er boka Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen (2008).