Ellen Romstad er høgskolelektor i IKT og læring, Høgskolen i Østfold. Hun har arbeidet som koordinator for spesialundervisning i mange år, og har lang erfaring med å bruke digitale verktøy og hjelpemidler. Hun har en egen side på Facebook der hun deler, viser og forteller om gode, pedagogiske apper, ved siden av å formidle noe av alt som skjer på forskningsfronten omkring dette. Hun har oversatt The Padagogy Wheel til norsk – et verktøy lærere kan bruke for å finne rett «app» til aktuelle læringsaktiviteter.