Hanne Riese er professor i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Riese forsker blant annet på utdanningspolitikk, sosiale relasjoner- og rase og rasialisering i utdanningsfeltet. Med faglig bakgrunn i sosialantropologi ligger hennes analytiske interesser i møtet mellom handlingsteori og diskursive tilnærminger.