Kari Beate Remmen er førsteamanuensis ved ILS. Hun har deltatt i flere FoU prosjekter knyttet til uteundervisning på ungdoms- og videregående trinn med sikte på å gjøre naturfag mer interessant og relevant for elevene. Epost: k.b.remmen@ils.uio.no