Knut Røed er seniorforsker ved Frischsenteret. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hans forskning har i hovedsak vært knyttet til empiriske studier av arbeidsmarkedet, med fokus på temaer som sysselsetting, arbeidsledighet, trygdeordninger, pensjoneringsatferd, migrasjon, inntektsfordeling, og entreprenørskap. Han har deltatt i en serie offentlig utvalg og derigjennom bidratt til utredninger om tidligpensjon, uføretrygd, sykefravær, velferd og migrasjon, og sysselsetting. Hans vitenskapelige arbeider publiseres jevnlig i internasjonale tidsskrifter. De siste par årene har Røeds forskning bl.a. fokusert på utviklingen i – og drivkreftene bak – sosial mobilitet i Norge.