Sissel E. Roås er logoped/master i tilpasset opplæring fra Universitetet i Nordland. Hun har lang erfaring fra spesialpedagogisk arbeid med barn, unge og voksne i Vesterålen, og arbeider nå som spesialpedagog og pedagogisk veileder ved Sætre skole i Hurum kommune. Hun er også STL+-veileder i kommunen.