Forfatteravatar

Randi Nygård Skulstad

Randi Nygård Skulstad har master i Lesing og skriving og arbeider som lærer og leseveileder ved Skjetten skole i Skedsmo. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1.–7. trinn i mange år og er særlig opptatt av tidlig innsats og forebygging.

Artikler