Forfatterbilde

Roger Andre Federici

Roger Andre Federici er forskningsleder ved NIFU, førsteamanuensis ved Pedagogisk Institutt, NTNU og tidligere Seniorforsker ved NTNU Samfunnforskning. Han har lærerutdanning (HiT) og en master i pedagogikk (NTNU), samt PhD i pedagogisk psykologi. Hans forskningsinteresser spenner bredt og kan knyttes til begreper som motivasjon, selvoppfatning, lærer–elev relasjoner, psykisk helse, frafall, ledelse og kvantitativ metode.

Artikler