Astrid Marie Jorde Sandsør er samfunnsøkonom med doktorgrad fra økonomisk institutt, UiO. Sandsør jobber som forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, tilknyttet EU prosjektet EQOP om sosial ulikhet og skoleprestasjoner, og ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Sandsør studerer effekter av tiltak i tidlig barndom og skole.